פרוטאין חי

גידול אורגני, טבעי ואיכותי של זחלי הקמח

לרכישה בכמויות קטנות

מעל 10 ק"ג או כל שאלה