תקנון אתר

תקנון אתר

האתר הוא אתר לרכישה מכוונת בבעלות "protein-d.g" ח.פ. 029971603 להלן החברה ו/או "protein-d.g" .

protein-d.g מציעים ללקוחות זחלי קמח חיים, ותולעים אדומות.

התנאים לרכישה באתר מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון ע"פ הצורך.

 1. ביצוע פעולה באתר דינה כהסכמה לתקנון ועל כן לא תהא למבצע כל טענה כנגד בעליו או מפעיליו.
 2. רשאים להשתתף ברכישת מוצרים באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 16 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של כל אחת מחברות האשראי הישראליות.
 3. החברה רשאית למנוע מגולש לרכוש מוצרים באתר במקרים הבאים:
 • מסירת פרטי זיהוי או תשלום שגויים.
 • ביצוע מעשה פוגעני העלול לפגוע בחברה.
 • במידה וחלה בעיית באמצעי התשלום, כגום סירוב בכרטיס האשראי.
 1. בדף המכירה של כל מוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים בין התמונות למוצר הנמכר
 2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג"דף מכירה" הכולל את פרטי המוצר או השירות המוצע למכירה, את מחיר המכירה, האחריות על המוצר אם קיימת ועוד.
 3. בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה על הגולש להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון וכתובת מלאה. על מנת להשלים את תהליך ההזמנה, הגולש מחוייב להזין את פרטי כרטיס האשראי או לציין כי ברצונו לבצע איסוף עצמי מאחד הסניפים של החברה.
 4. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ההזמנה תרשם במחשבי החברה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך48  שעות מסיום הליך המכירה.
 5. היה וההזמנה אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת

שנמסרה בעת הרישום), דואר האלקטרוני הנ"ל מהווה תנאי לקנית המוצר. כמו כן, תופיע הודעה על ביצוע ההזמנה "בהזמנות שלי". כרטיס האשראי של הרוכש יחויב על ידי החברה בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

 1. החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, החברה תיצור קשר עם הרוכש באמצעות הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההמזנה וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב.לחילופין רשאית החברה להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך למוצר הוזמן.  במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם הרוכש החליט לסרב, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי של הרוכש לא יחוייב. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג.
 2. על פי חוק, הגולש לא חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו בלבד. עם זאת, אם לא הוא לא מסר את כל הפרטים המבוקשים הוא לא יוכל לבצע את הרכישה, החברה תפעל כמיטב יכולתה לשמור על המידע ולא תבצע בו שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.
 3. מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.
 4. אספקת המוצרים וזמן אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר תחת מדיניות משלוחים ו/או בהתאם למה שכתוב בהזמנה.
 5. זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.
 6. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה הגולש לא יחוייבבדמי משלוח והוא יוכל לבוא לאסוף את ההזמנה במקום ניהול עסקיה של החברה.משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתו של החברה.
 7. החברה או מי מטעמה לא תישא בכל אחראיות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה,רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הרוכש
 8. בעת תיאום האספקה, רשאי השליח לבקש את נוכחו של הלקוח במקום ובמועד האספקה ולבקש הצגה של תעודת הזהות שלו ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.
 9. ביטול ההזמנה יעשה באמצעות שליחת דוא"ל לחברה [email protected]
 10. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה.
 11. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים: מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת ו/וא לספקן לצרכן אחר ו/או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד לחזרתם לעסק ("טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן). לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – הלקוח יתבקש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה. ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניקוי עלות דמי המשלוח.
 12. החברה מספקת את הזחלים/תולעים במצב אופטימלי, הלקוח מאשר זאת בקבלת המוצר.
 13. באחריות הלקוח לטפל במוצר בשביל שהזחלים/תולעים יישארו במצב זה כמה שניתן – ללא טיפול נכון הם ימותו.
 14. אין החברה אחראית בשום צורה או דרך על מצב הזחלים ו/או התולעים אצל הלקוח לאחר קבלתם
 15. אין החברה אחראית בשום צורה או דרך להשלכות הנובעות משימוש הלקוח בזחלים/תולעים.
 16. הזחלים מיועדים כמזון לבעלי חיים, והתולעים להעשרת אדמה.
 17. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, ובמידה וההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.
 18. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לראשותה לשמור על סודיות בעת ההשתתפות במכירה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 19. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.
 20. מדיניות משלוחים :

ניתן להגיע לאסוף את המוצרים בעצמך בתיאום מראש.

משלוחים ע"י שליחי "protein-d.g" לאזורי החלוקה המוצהרים, יתבצעו בימים א' – ה', ועד השעה 22:30 בלילה.

מקווים שנהנת מהגלישה באתרנו.

נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה ועניין,